Gwarancja SOLAR SCREEN® (w latach) 3 LATA
Przechowywanie od -5°C do +40°C 1 LATA

Dostępne szerokości:

SOLAR VARNISH

The solar varnish is an effective solution for surfaces pervious to light and heat. Simple to put in place, the varnish can be applied to all surfaces made of glass and synthetic materials: roof glazing, glass blocks, ribbed plastics, polycarbonate ...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

przepuszczalność promieni UV %
Przepuszczalność światła widzialnego +/- 20 %
Odbicie światła widzialnego - zew. 70 %
Odbicie światła widzialnego - wew. 70 %
Redukcja energii słonecznej TSER 60 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2* - %
Współczynnik słoneczny :
    Refleks +/- 60 %
    Absorpcja +/- 10 %
    Transmisja +/- 30 %
Redukcja rażenia słonecznego 80 %
współczynnik g -
współczynnik u -
Współczynnik zacienienia
Rodzaj instalacji :
Długość rolki ,
PET / PCV kompozycja
Grubość μ
Kolor :
Rekomendacja montażu

Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych**

Szyba pojedyncza solarscreen Szyba pojedyncza
Szyba barwiona solarscreen Szyba barwiona
Refleksyjna szyba barwiona solarscreen Refleksyjna szyba barwiona
Szyba zespolona solarscreen
Szyba zespolona barwiona solarscreen Szyba zespolona barwiona
Refleksyjna szyba barwiona zespolona solarscreen Refleksyjna szyba barwiona zespolona
Szyba zespolona Low E solarscreen Szyba zespolona Low E
Szyba zespolona STADIP EXT. solarscreen Szyba zespolona STADIP EXT.
Szyba zespolona STADIP INT. solarscreen Szyba zespolona STADIP INT.
solarscreen TAK    solarscreen UWAGA    solarscreen Nie polecamy   

Instrukcja konserwacji

SOLAR SCREEN® zastrzega prawo do modyfikacji kompozycji folii w dowolnym czasie. Sprawdź nasze warunki gwrancyjne oraz ogólne warunki sprzedaży.

Sitemap
By continuing your browsing on our site, you agree to the use of Cookies to propose you targeted offers adapted to your interests, but also to make statistics of your visit in order to improve your experience as a client or prospect.